6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

?
 
?
 
?
 
?
 

Občinski svet ne objavlja popolnih poimenskih rezultatov glasovanj.