• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. svetniških vprašanj in pobud

Seznam svetniških klubov po številu sedežev