Osnovne informacije

: LZJ
: 4
: Podžupanja Mestne občine Ljubljana
: Univerzitetna diplomirana komunikologinja, magistrica poslovnih ved
: 42 let

Zadnje aktivnosti

26. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Tjaša Ficko
0%
0
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Tjaša Ficko
98.1042654028436%
98 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva