Osnovne informacije

: LZJ
: 1
: Visokošolski učitelj, docent/arhitekt v praksi
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 46 let

Zadnje aktivnosti

26. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Rok Žnidaršič
0%
0
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Rok Žnidaršič
95.260663507109%
95 %
83.2297827651887%
83 %
98.3808789514264%
Dunja Piškur Kosmač dr. med.
Julka Žibert
98 %

Članstva