Levica

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

Levica
26%
26
10.9%
11
26%
Levica
Levica
26

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Levica
86.7788461538462%
87 %
72.4124916208387%
72 %
92.9072774288881%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
93 %

Svetniška vprašanja in pobude

20. 11. 2023
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: osvetlitev LG
23. 10. 2023
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: svetlobno oglaševanje
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: pirotehnični spektakel
25. 9. 2023
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: sečnja na Rožniku
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: oddajanje apartmajev Na Stolbi
Arne Jakob Zakrajšek je zastavil vprašanje na temo: parkirna mesta za skiroje
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: predviden posek drevoreda
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: grajska sečnja