Slovenska demokratska stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS
152%
152
48.3%
48
163%
Levica
Levica
163

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS
76.8184067293419%
77 %
73.4310997866661%
73 %
90.2853467826558%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
90 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 5. 2023
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: kolesarska povezava
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: posek dreves
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: združljivost funkcij
Tone Grošelj je zastavil vprašanje na temo: protipoplavna ogroženost
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: kolesarska in peš povezava
17. 4. 2023
Ksenija Sever je zastavila vprašanje na temo: odstranitev gradbenih odpadkov
20. 3. 2023
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: sečnja dreves
27. 2. 2023
Darinka Kovačič je zastavila vprašanje na temo: združljivost funkcij
Ksenija Sever je zastavila vprašanje na temo: portal za paciente