Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Zadnja seja

13. seja Mestnega sveta MOL
22. 4. 2024


85 %
94 %
83 %
74 %
87 %
67 %
58 %
55 %
94 %
96 %