Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Zadnja seja

12. seja Mestnega sveta MOL
25. 3. 2024


89 %
61 %
90 %
83 %
93 %
42 %
84 %
52 %
84 %
80 %