Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Zadnja seja

9. seja Mestnega sveta MOL
20. 11. 2023


90 %
79 %
96 %
47 %
97 %
40 %
47 %
20 %
83 %
0 %