Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Upokojenec, podžupan Mestne občine Ljubljana (nepoklicno)
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 79 let

Zadnje aktivnosti

25. 3. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

prof. Janez Koželj
0%
0
2.66666666666667%
3
34%
Aleš Primc
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

prof. Janez Koželj
95.9523809523809%
96 %
81.141918058135%
81 %
99.2857142857143%
Jelka Žekar
99 %

Članstva