Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Upokojenec, podžupan Mestne občine Ljubljana (nepoklicno)
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 78 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

prof. Janez Koželj
0%
0
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

prof. Janez Koželj
85.59670781893%
86 %
84.9051151229354%
85 %
98.6831275720165%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva