Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Upokojenec, podžupan Mestne občine Ljubljana (nepoklicno)
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 78 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

prof. Janez Koželj
0%
0
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

prof. Janez Koželj
97.7564102564103%
98 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva