Osnovne informacije

: 1
: Kontrola javnih naročil in področje črpanja EU sredstev
: Univerzitetna diplomirana politologinja
: 42 let

Zadnje aktivnosti

26. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

17. 4. 2023
Podala pobudo na temo: video kolesarjenja po mestu
Zastavila vprašanje na temo: parkiranja za paciente UKC
20. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: kanal C0

Št. svetniških vprašanj in pobud

Vesna Ugrinovski
4%
4
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Vesna Ugrinovski
90.521327014218%
91 %
83.2297827651887%
83 %
98.3808789514264%
Dunja Piškur Kosmač dr. med.
Julka Žibert
98 %

Članstva