Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenec
: Inženir
: 67 let

Zadnje aktivnosti

5. 2. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

23. 10. 2023
Podal pobudo na temo: označitev kulturnega spomenika
29. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: protipoplavna ogroženost

Št. svetniških vprašanj in pobud

Tone Grošelj
2%
2
2.42222222222222%
2
30%
Aleš Primc
30

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Tone Grošelj
68.9839572192513%
69 %
80.9672034596299%
81 %
99.1978609625668%
Jelka Žekar
99 %

Članstva