Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenec
: Inženir
: 66 let

Zadnje aktivnosti

26. 6. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

29. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: protipoplavna ogroženost

Št. svetniških vprašanj in pobud

Tone Grošelj
0%
0
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Tone Grošelj
67.2985781990521%
67 %
83.2297827651887%
83 %
98.3808789514264%
Dunja Piškur Kosmač dr. med.
Julka Žibert
98 %

Članstva