Osnovne informacije

: 1
: Državna uradnica
: Doktorica političnih ved
: 48 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

25. 9. 2023
Zastavila vprašanje na temo: podnebne spremembe
Zastavila vprašanje na temo: nespoštovanje načela zastopanosti
26. 6. 2023
Zastavila vprašanje na temo: poplave
Zastavila vprašanje na temo: Urbiinfo
29. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: odklop daljinskega ogrevanja
17. 4. 2023
Zastavila vprašanje na temo: ČN Brod
20. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: kanal C0
Zastavila vprašanje na temo: enakost spolov
27. 2. 2023
Zastavila vprašanje na temo: strategija razvoja mestnih gozdov
Zastavila vprašanje na temo: lokalni energetski koncept

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dr. Jasminka Dedić
10%
10
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dr. Jasminka Dedić
45.1923076923077%
45 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva