Osnovne informacije

: 1
: Državna uradnica
: Doktorica političnih ved
: 49 let

Zadnje aktivnosti

25. 3. 2024

Svetniška vprašanja in pobude

25. 3. 2024
Zastavila vprašanje na temo: odvodnjavanje podvozov
Zastavila vprašanje na temo: opustitev ognjemetov
25. 9. 2023
Zastavila vprašanje na temo: nespoštovanje načela zastopanosti
Zastavila vprašanje na temo: podnebne spremembe
26. 6. 2023
Zastavila vprašanje na temo: poplave
Zastavila vprašanje na temo: Urbiinfo
29. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: odklop daljinskega ogrevanja
17. 4. 2023
Zastavila vprašanje na temo: ČN Brod
20. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: kanal C0
Zastavila vprašanje na temo: enakost spolov

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dr. Jasminka Dedić
12%
12
2.66666666666667%
3
34%
Aleš Primc
34

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dr. Jasminka Dedić
50.7142857142857%
51 %
81.141918058135%
81 %
99.2857142857143%
Jelka Žekar
99 %

Članstva