Osnovne informacije

: SDS
: 1
: Upokojenka
: Višja strokovna delavka
: 66 let

Zadnje aktivnosti

20. 11. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

20. 11. 2023
Zastavila vprašanje na temo: advent v Ljubljani
Zastavila vprašanje na temo: sanacija brežine
23. 10. 2023
Zastavila vprašanje na temo: urejenost mesta
Zastavila vprašanje na temo: varnostna slika
25. 9. 2023
Podala pobudo na temo: kolesarska povezava
29. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: kolesarska povezava
Zastavila vprašanje na temo: posek dreves
Zastavila vprašanje na temo: združljivost funkcij
Zastavila vprašanje na temo: kolesarska in peš povezava
20. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: sečnja dreves

Št. svetniških vprašanj in pobud

Darinka Kovačič
11%
11
1.91111111111111%
2
22%
Aleš Primc
22

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Darinka Kovačič
75.6410256410256%
76 %
81.5537977254202%
82 %
99.0384615384615%
Jelka Žekar
99 %

Članstva