Osnovne informacije

: 2
: Direktorica
: Magistrica informacijsko-upravljavskih znanosti
: 52 let

Zadnje aktivnosti

17. 4. 2023

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

mag. Katja Damij
6%
6
2.4%
2
16%
Urška Honzak
Jožef Horvat
16

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

mag. Katja Damij
66.7489711934156%
67 %
84.9051151229354%
85 %
98.6831275720165%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva