Socialni demokrati

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

SD
15%
15
16.2%
16
43%
Svetniški klub samostojnih svetnikov
SKSS
43

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SD
55.1867219917012%
55 %
72.6001761203%
73 %
91.1234889784309%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
91 %

Svetniška vprašanja in pobude

20. 5. 2024
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: pohod Pot ob žici
25. 3. 2024
Ganimet Shala je zastavila vprašanje na temo: Kardeljeva ploščad
5. 2. 2024
Ganimet Shala je zastavila vprašanje na temo: dvorana v ČS Rožnik
Ganimet Shala je zastavila vprašanje na temo: povezovalna cesta bokalce
26. 6. 2023
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: ureditev stanja glede odvisnikov
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: prometna varnost na območju Brda
29. 5. 2023
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: reševanje sporov
17. 4. 2023
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: ureditev Litijske ceste
Svetniški klub Socialni demokrati je zastavil vprašanje na temo: lokacijske preveritve
20. 3. 2023
Svetniški klub Socialni demokrati je podal pobudo na temo: meritve na CČN