6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z naslovom »Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.