6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2025.