6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, ki jih je sprejel Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA na 1. seji dne 15. 5. 2023.