6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela.