6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 skupaj s pripombami.