6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Heleni MLADENOVIČ JERMAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Višje strokovne šole, Šolski center Ljubljana.