6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mag. Andreji TROPPAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Prežihovega Voranca.