6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

I. Darinki KOVAČIČ preneha mandat članice Sveta Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. II. V Svet Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Robert ČEHIĆ. Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.