6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 29. maja 2023.