4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemnu ŽIBERTU. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.