4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki, prisotni. Pričenjamo s 4. sejo mestnega sveta MOL. Prisotnih nas je 38. Svojo odsotnost so opravičili, gospa Bregant, Istvan Išt Huzjan in Ganimet Shala. Smo sklepčni, lahko prične delo mestni svet. Prijazno prosim, da izključite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih v začetku seje. Prejeli ste predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja o potrditvi mandata gospodu Klemnu Žibertu. Prosim predsednika komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Hvala za besedo gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Volilna komisija mesta Ljubljana je po prenehanju mandata gospoda Marka Koprivca ugotovila, da je naslednji kandidat na listi Socialnih demokratov Klemen Žibert, ki je dal tudi soglasje, zato komisija predlaga mestnemu svetu, da se potrdi mandat Klemnu Žibertu. Komisija se ob tem lepo zahvali za sodelovanje Marka Koprivca v dosedanjem delu in še enkrat obžalujemo, da je prišlo do zapleta, ne po krivdi mestnega sveta, ne po Marku Koprivcu, ampak se ve po koga, ker so propozicije spremenjene po volitvah in seveda želimo novemu kolegu Klemnu Žibertu veliko uspeha in dobro počutje v naši sredini. Hvala lepa.

Hvala lepa. Razprava? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 33.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet MOL potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemenu Žibertu. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Prosim za vaš glas.

36 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemnu ŽIBERTU. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

In gremo tudi v tej točki na razpravo o predlogu dnevnega reda današnje seje. Odpiram razpravo o dnevnem redu današnje seje. Ni.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

34 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava o zapisniku. Gospod Primc, izvolite.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta.

Jaz imam predlog, da se dopolni zapisnik.

Gospod Primc, usedite se, lepo prosim.

A še zdaj ni urejeno?

Pol se pa dol sklonite, ker se vas ne sliši.

Koliko časa bom še prosil? Glejte, jaz bi rad stal, ko govorim.

Ja, stojte, samo ne boste v zapisniku potem.