4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - črtanje 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 31/21) sprejme po hitrem postopku.