4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana.