4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – posamezni del št. 6 v stavbi št. 69, k. o. 1728 Ljubljana mesto v skupni izmeri 119,40 m2 na naslovu Ciril Metodov trg 21 v Ljubljani.