4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnine, zemljišča s parc. št. 753/2, parc. št. 753/3, parc. št. 753/4, parc. št. 753/16, parc. št. 753/19, parc. št. 754/18, parc. št. 760/1, parc. št. 760/20, parc. št. 761 in parc št. 762/2, vse k.o. 1772 Slape.