4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Nini KLEMEN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija.