4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

I. V Svet Ekonomske šole Ljubljana se imenuje: Meta ŠKUFCA. II. Mandat imenovane traja štiri leta.