4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

I. Nataši HOZJAN BREZNJIK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Polje. II. V Svet Osnovne šole Polje se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Anton VATOVEC. Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.