4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

I. Mateju KEBRU preneha mandat člana Sveta Vrtca Ledina. II. V Svet Vrtca Ledina se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Katarina KAMBIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.