4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

I. V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana se imenuje: Anže BERTALANIČ. II. Za predsednico sveta se imenuje Marjana VIDMAR. Za namestnika predsednice se imenuje Branko CVEK. III. Mandat imenovanih je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.