4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 20. marca 2023.