3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

Saši POTISKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik.