3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Transkript seje

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki. Pričenjamo s tretjo seja mestnega sveta. Prisotnih je 42 svetnic in svetnikov. Odsotnost je opravičil gospod Kordiš, smo sklepčni, lahko začnemo z delom. Prijazno prosim, da izključite mobilne telefone, da ne motimo. V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL-a odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih na začetku seje. Prejeli ste predlog ugotovitvenega sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju mandata članu mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, gospodu Marku Koprivcu. Prosim predsednika komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Hvala za besedo, gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Začel bom s tem, da je krivda za cel ta zaplet ni na Marku Koprivcu ali komu drugemu, ampak na KPK-ju. Ker to, da propozicije, kako se naj ravna objavijo po volitvah ni v redu. In kar nekaj časa je trajalo odkar smo dobili pozive tudi iz svetniške skupine SDS, da se naj to vprašanje razreši. Marko Koprivc je bil na razgovoru na KPK-ju 1. marca in njihovo stališče je popolnoma jasno, da funkciji državnega svetnika in mestnega svetnika nista združljivi. To je tudi napisal gospod, se opravičujem, to je tudi Marko Koprivc, tako napisal in predlaga, da se ga razreši. Komisija je pa to sprejela.

Hvala lepa. Razprava prosim. Izvolite, gospa Kovačič.

To dejstvo, da je on državni sekretar je bilo znano že pri njegovi kandidaturi. To se pravi že pred volitvami. Bil je na 1. mestu stranke SDS, SD pardon.

Mogoče pa bo res kdaj na prvem mestu SDS-a. Vse je odprto.

No, ne vem. Ampak to je bilo znano že pred volitvami. To se pravi, komisija za volitve imenovanja je imela ta podatek pred prvo sejo, ko so se mandati potrjevali. To se pravi je bil ta mandat zmotno potrjen. Zdaj pa vprašanje kaj naprej. Zdaj če gremo po zakonih, Zakon o lokalnih volitvah, pravi - kaj se zgodi, to je pa zdaj naprej, kaj se zgodi po prenehanju mandata. Ker je gospod Koprivc manj bil član, če je sploh bil upravičen biti član, manj kot 6 mesecev, bi morale biti razpisane nove volitve. To je zdaj 1 dilema, eno vprašanje. Zdaj, ja kaj zdaj? To je Zakon o lokalnih volitvah. Kaj pa naprej? Zdaj, če se pa sklep spremeni v tem smislu, da se ugotovi, da je komisija za volitve in imenovanja zmotno presodila in mu neupravičeno dodelila mandat, potem bi lahko mogoče po pravni poti izpeljal kako drugače, da bi, to je moj predlog, s tem se naj ukvarja pravna služba pravzaprav, bi lahko naslednji na listi socialnih demokratov pršel na njegovo mesto oziroma zasedel mesto, ki ga bo zdaj Koprivc izpraznil. Zdaj tukaj so potem še tudi komisije. On imenovan v 2, 3 komisije iz katerih bo verjetno ravno tako ga treba nadomestiti z nekom. Potem pa še, a je bil mogoče v času svojega zdaj mandata tega kratkega v kakšnih zavodih, svetih, nadzornih kjerkoli, kaj to pomeni? A je odločitev, ki jo je ta svet zavoda, nadzorni, karkoli sprejel, pa je bil gospod Koprivc prisoten, pa ne bi smel bit. A so te odločitve legalne? To toliko enih vprašanj za sabo potegne, ne samo za to, da ga mi danes razrešimo, kar je jasno, da bo verjetno z večino glasov razrešen, ampak še zadaj je en kup enih pravnih dilem in jaz mislim, da tu mora pravna služba se angažirat stoprocentno, ker ni to samo to, da danes ga razrešimo in to je to. S tem je zadeva zaključena. S tem zadeva ni zaključena. Po mojem mišljenju. Hvala.

Hvala lepa. Gospod Primc.

Hvala lepa. Jaz imam pa proceduralno. In sicer--

Gospod Primc, dajte se usesti, lepo prosim.

A še zdaj ni zrihtano?