3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje kot predstavnica uporabnikov imenuje: Tanja HODNIK.