3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, Slovenija transplant, kot predstavnica uporabnikov imenuje: Breda BOŽNIK.