1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

V glasovalno komisijo za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo: 1. Dr. Marta Bon, predsednica, 2. Ksenija Pišljar, članica, in 3. Maruša Babnik, članica.