1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov
2. a) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022
2. b) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022
3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana
6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor