1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za predsednika imenuje: Aleš ČERIN.