1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

Zoranu JANKOVIĆU preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi njegove izjave z dne 8. 12. 2022, ker je bil na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 izvoljen za župana Mestne občine Ljubljana in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa.