1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi Poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana, št. 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022, in Potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana, št. 041-336/2022-1 z dne 25. 11. 2022, ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen Zoran JANKOVIĆ.