1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

V Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo: 1. Francka Trobec, predsednica, 2. Kostja Židan, član, in 3. Ksenija Sever, članica.