1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022.