15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o poimenovanju parka in ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami.