15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Transkript seje

Svetniki, gospe in gospodje. Pričenjamo s 15. sejo Mestnega sveta MOL. Prisotnih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost sta opravičila gospod Kostja Židan in gospa Dunja Labović Begović. Mestni svet je sklepčen, lahko prične z delom. Vljudno prosim, če izklopite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. S sklicem ste prejeli predlog dnevnega reda 15. seje mestnega sveta MOL. Po sklicu ste prejeli predlog župana za razširitev dnevnega reda 15. seje z novo 15. točko z naslovom Predlog Odloka o spremembah  in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s predlogom za hitri postopek in predlog Svetniškega kluba SDS za razširitev dnevnega reda 15. seje z novo 16.a in b točko z naslovoma Predlog spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. in Predlog spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje. Mojca, izvolite. Prejeli ste tudi mnenje Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet o predlogih svetniškega kluba ne bo odločal. Po sklicu ste prejeli še predlog župana za razširitev dnevnega reda 15. seje z novo 17. točko z naslovom Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parcelno št. 864/32, 864/38 in 885/1 vse v  k. o. Trnovsko predmestje. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Gospa Mojca Sojar, izvolite.

Glede na to, da je več razširitev dnevnega reda, predlagam, da se o vsaki razširitvi lahko razpravljamo posebej z eno minuto.

V redu. Izvolijo.

Je to v redu?

Ne bom kompliciral, v redu je Matjaž, izvolite.

Potem pa bi želela razpravljati o razširitvi dnevnega reda s petnajsto točko, to se pravi spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ta predlog županov prihaja za, je prišel potem, ko je organizator, to je družba Dom svobode že nekaj mesecev na fb profilu oglaševala koncert Magnifica v Tivoliju in ko je bilo prodanih že veliko število vstopnic. Kdo je tukaj prehiteval in kdo prepočasi odločal, bo odločila stroka. Da se pa, da je pa potrebno s hitro spremembo dosedanjega odloka odločiti, da se 4 področja izvzamejo iz odločanja stroke, se mi pa ne zdi v redu.

Hvala lepa, Mojca. Prva minuta je končana.

Ne bom pa več razpravljala. Ker je predlog razširitve SDS umaknjen. Sem želela razpravljati o tem. Hvala.

Hvala lepa. Gospod Primc, o čem prosim?

Ja, hvala lepa za besedo.