15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

I. Tiborja MIHELIČA SYEDA se razreši s funkcije direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana dne 4. 8. 2024. II. Za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s e i m e n u j e Inga REMETA. Imenovana se imenuje z dnem 5. 8. 2024. Mandat vršilke dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar najdlje za eno leto.