15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

I. Za direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana se imenuje: Darko BRLEK. II. Mandat imenovanega traja pet let.